Fizjograficznie położona jest na styku Pojezierza Olsztyńskiego i Pojezierza Iławskiego, w strefie ścierania się klimatu morskiego i kontynentalnego, który charakteryzuje się niskimi rocznymi temperaturami, znaczną wilgotnością powietrza i stosunkowo wysokim poziomem opadów.

Cechy charakterystyczne środowiska naturalnego to: urozmaicona, polodowcowa rzeźba terenu z bardzo licznymi wzgórzami morenowymi oraz zagłębieniami rynnowymi i nieckowatymi, poprzecinanymi sandrowymi równinami i pozostałościami ostatniego zlodowacenia; bardzo licznymi jeziorami rynnowymi. Unikatowe środowisko przyrodnicze i krajobraz są szczególnym bogactwem Gminy Łukta, czyniąc z niej niezwykle atrakcyjny obszar dla turystyki i rekreacji.

Łukta charakteryzuje się dużym udziałem wód powierzchniowych – 18 km2, wśród których duże jeziora rynnowe – Isąg, Morąg, Gil, Długie, Łoby, Tabórz, Ruskie i Szeląg – stwarzają możliwości rozwoju żeglarstwa. Na terenie całej gminy, pośród lasów i pól, znajduje się ok. 200 mniejszych jeziorek i oczek wodnych, które swym urokiem zapraszają do wędkowania i rekreacji.

Główne atuty rozwojowe gminy

  • - atrakcyjność krajobrazowa i przyrodnicza, czyste środowisko naturalne,
  • - zasoby surowców naturalnych dla budownictwa i nawożenia, złoża torfów leczniczych, sprawne połączenia telekomunikacyjne,
  • - dobrze rozwinięta sieć osadnicza, rezerwy terenów uzbrojonych dla małej i średniej przedsiębiorczości,
  • - dobre warunki naturalne dla rozwoju rolnictwa „ekologicznego”.


(Fot. By Andrzej Błaszczak - Praca własna, CC BY-SA 4.0)